"

Jiří Krajča: služba rovAn link up pro franchisové koncepty

23. 11. 2017 , aktualizace: 05. 12. 2018 Sdílej na Internetový časopis pro podnikání a franchising

Dobrý den pane Krajčo, v úvodní nabídce Internetového časopisu pro podnikání a franchising je vedle hlavních témat uvedena též sekce rovAn link up. Mohl byste nám prosím přiblížit, o co se jedná?

Dobrý den, rovAn link up "je komplexní služba pro provozovatele internetového časopisu obsahující redakční systém, marketingovou podporu a obchodní model, který zajistí pohodlné financování všech provozních nákladů časopisu a zisk,“ jak velmi výstižně uvádějí manuály společnosti rovAn promo studia. Internetový časopis pro podnikání a franchising, pro který rozhovor děláme, vznikl i právě díky tomuto řešení. Náš časopis přináší trendy, tipy a příležitosti v podnikání, přičemž tematický důraz je kladen na franchising.

Mezi naše čtenáře patří laická i odborná veřejnost zabývající se podnikáním nejen ve franchisingu. A právě čtenáře z řad franchisových konceptů zde chceme informovat o možnosti využití tohoto účinného nástroje online marketingu. Máme zájem, aby se organizace dozvěděly nejen o možnosti spolupracovat s naším časopisem, ale též o příležitosti provozovat svůj vlastní tematický internetový časopis. Chceme je upozornit, že zde pro ně existuje efektivní a cenově výhodný nástroj online marketingu. Máme již vlastní zkušenost a případným zájemcům o tuto službu můžeme poskytnout informace, předat zkušenosti, zprostředkovat kontakt atp.

Služba je tedy určena primárně pro franchisové systémy, je to tak?

Není to tak úplně přesné. Dodavatel systému uvádí: „internetové časopisy díky službě rovAn link up ideálně využijí města, městské části, obce a mikroregiony neziskové organizace, podnikatelská sdružení a asociace, sportovní kluby a svazy. Přínosem je též komerčním organizacím, které sdružují více subjektů.“ Dle našich zkušeností řešení rovAn se může uplatnit i v případech, kdy dnes existuje již tištěný časopis a vydavatel jej chce modernizovat a převést na on line řešení. Náš postup je toho důkazem.

Jaké jsou její hlavní přínosy?

Služba rovAn link up přináší široké spektrum služeb, záleží vždy na konkrétním záměru a požadavcích dané organizace. Pro organizace a jejich smluvní partnery přestavuje časopis vysoce efektivní nástroj ke komunikaci s cílovou skupinou tak, aby dosahovaly svých cílů. Jedná se o účinný nástroj PR a online marketingu. Díky této službě probíhá rychlá aktivace časopisu. Provozovatel získá redakční systém, přičemž nemusí řešit složitou komunikaci s programátory, grafiky a kodéry, ušetří tak měsíce času, které by jinak věnoval vývoji a realizaci podobného projektu. Má dále k dispozici marketingovou a zákaznickou podporu. Potřebné aktualizace, novinky a vylepšení jsou součástí provozních nákladů časopisu.

Co je velmi důležité - služba rovAn link up nabízí hlavně doporučený obchodní model obsahující podklady pro vytvoření smluv, propozice a ceníky a dále návrh jak zajistit pohodlné financování všech provozních nákladů časopisu a dosažení zisku. To vše si klient převezme do 30 dnů a může časopis začít provozovat.

Kdo tvoří obsah časopisů?

Každý časopis přináší informace na vlastní téma. Na jeho obsahu spolupracují společně provozovatel a smluvní partneři podle předem definovaných pravidel a etiky. Všechny strany získají za výhodných podmínek prostor k prezentaci své organizace v rámci reprezentativní stránky a dále místo pro své příspěvky ať již články či reklamu. Počet příspěvků přitom není v online prostoru omezen a jsou navíc v čase k dohledání, tedy nejsou mazány. Časopis tak přináší svým čtenářům aktuální informace na dané téma od všech přispěvatelů.

Uveďte prosím příklad praktického využití internetového časopisu

Zmínil jsem již, že služba rovAn link up představuje pro jednotlivé franchisové koncepty efektivní, inovativní marketingový online nástroj. Pro ukázku jak též může takový internetový časopis vypadat, se podívejme na sdružení prodejců sýrů, kteří pod značkou Boutigue Gurmán provozují svůj vlastní časopis na adrese www.boutiquegurman.com

Děkujeme Vám za rozhovor

Více informací o službě rovAn link up naleznete zde


Jinde na Internetový časopis pro podnikání a franchising


HLAVNÍ PARTNEŘI